Union List of Marine and Aquatic Serials

Search the Union List | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Library Holdings

Jaarverslag Centrum Voor Onderzoek In Diergeneeskunde En Agrochemie

These libraries have indicated that they own this journal:


Jaarverslag Centrum Voor Onderzoek In Diergeneeskunde En Agrochemie
Owning Library: Flanders Marine Institute, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vzw
Library Holdings: (1988 - 1996), (1999)

(IAMSLIC members only)

Union List Home Page