Union List of Marine and Aquatic Serials

Search the Union List | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Library Holdings

Informacja Naukowa, Techniczna I Ekonomiczna O Pracach Zamieszc Zonych W Czasopismach Krajowych I Zagranicznych

These libraries have indicated that they own this journal:


Informacja Naukowa, Techniczna I Ekonomiczna O Pracach Zamieszc Zonych W Czasopismach Krajowych I Zagranicznych
Owning Library: Hellenic Center for Marine Research- Documentation and Information Center
Library Holdings: n. 1 - n. 4 (1977), n. 6 (1978)

(IAMSLIC members only)

Union List Home Page